Στόχοι ενότητας

Ειδικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι μαθητές:

  • να κατανοήσουν την έννοια των πολυμέσων,
  • να μπορούν να διακρίνουν τα αρχεία ήχου και
  • να μπορούν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή Audacity.
Last modified: Sunday, 19 May 2019, 11:57 AM