Απορίες σχετικά με το YouTube

Πώς να επισυνάψετε τα αρχεία για την υποβολή της εργασίας.

 
Picture of Μαρία Ζωγράφου
Πώς να επισυνάψετε τα αρχεία για την υποβολή της εργασίας.
by Μαρία Ζωγράφου - Friday, 12 July 2019, 7:27 AM
 

Για να υποβάλετε αρχεία στην εργασία σας:

1. Έχετε αποθηκεύσει τα αρχεία που σας ζητήθηκαν στον Η/Υ σας (π.χ. στην επιφάνεια εργασίας).

2. Πατάτε το κουμπί "Προσθήκη Υποβολής".

3α. Στο πλαίσιο με όνομα "Υποβολές Αρχείων" με το μπλε βέλος, όπου γράφει "Εδώ μπορείτε να κάνετε μεταφορά και απόθεση αρχείων, για να τα προσθέσετε", δηλαδή "Drag and drop", απλά σέρνετε με το ποντίκι τα αρχεία σας μέσα στο κουτί.

3β. Διαφορετικά, μπορείτε να πατήσετε το πρώτο κουμπί με τον σταυρό "Προσθήκη αρχείου" στο πλαίσιο πάνω αριστερά, το οποίο ανοίγει παράθυρο αναζήτησης αρχείου. Από το μενού "Ανέβασμα ενός αρχείου" --> Browse και επιλέγετε το αρχείο που θέλετε

4. Πατάτε το κουμπί "Αποθήκευση αλλαγών".