Βασικά χαρακτηριστικά του Audacity

1. Ξενάγηση στο Audacity

Παρακολουθήστε μια σύντομη ξενάγηση στο περιβάλλον του Audacity.

audacity_tour_s.swf