Ιλιάδα και Λογοτεχνία

Αναζήτησε σχετικά κείμενα λογοτεχνικά και άλλα, τα οποία μελετώνται και στα οποία εντοπίζονται επιβιώσεις νεκρικών ηθών και εθίμων, αυτούσιες ή παραλλαγμένες.

Συγκέντρωσε τα σε ένα κείμενο