Κοινές δοξασίες

Δημιουργείστε ένα κείμενο στο οποίο θα παρουσιάζετε τις κοινές δοξασίες της αρχαίας Ελλάδας με την περιοχή σας ή κάποιο άλλο μέρος για το οποίο θα κάνετε έρευνα.

Η εργασία σας θα υποβληθεί στην ιστοσελίδα, στην οποία θα μπορείτε απευθείας να πληκτρολογήσετε όσα συλλέξατε.

Στο αρχείο σας δίνονται ως παράδειγμα οι "Κοινές δοξασίες αρχαίας Ελλάδας και βλάχων"   ,ώστε να το χρησιμοποιήσετε ως βάση για την δική σας εργασία .