Ανακαλύπτουμε το φαινόμενο της Περιοδικότητας στην ζωή μας.

Είναι η κατά διαστήματα επανάληψη ενός πράγματος ή ενός φαινομένου ή δραστηριότητας που συμβαίνει στην ζωή μας. Άλλωτε το συνειδητοποιούμαι και άλλωτε όχι. Το φαινόμενο όμως αυτό δεν πάει να συμβαίνει. 

Για παράδειγμα: η κίνηση της γης που γυρίζει συνέχεια ξανά και ξανά 

το κλείσιμο των ματιών μας που το κάνουμε ξανά και ξανά.  

μια κίνηση στον χορό που την κάνουμε ξανά και ξανά.